"Wij gebruiken Diatoetsen omdat we de toetsresultaten vertrouwen. Beter dan andere toetsen geeft Diatoetsen de inhoudelijke informatie die wij nodig hebben."

Sjoukje de Vries, Taalcoordinator Reitdiepcollege Groningen