Nieuws

Update samenwerking Magister

11 mei 2017

Dit schooljaar hebben wij in onze samenwerking met Magister een belangrijke stap gezet. Nadat vorig jaar de Diatoetsen zijn gekoppeld aan Magister, zodat de administratieve leerlinggegevens kunnen worden uitgewisseld, werken we nu aan ontwerp en realisatie van de uitwisseling van resultaatgegevens.

In de loop van komend schooljaar (2017-2018) kunt u de Diatoetsresultaten van uw leerlingen in de Magisteromgeving bekijken. Deze koppeling is gebaseerd op de nieuwe standaard UWLR die onlangs is vastgesteld onder auspiciën van Kennisnet. Wij zijn er trots op dat wij als eerste aanbieder van methode-onafhankelijke toetsen deze belangrijke stap hebben kunnen zetten met onze collega's van Schoolmaster/Magister.

Een van de voordelen van de nieuwe standaard is dat de gegevensuitwisseling volgens algemeen aanvaard en (ook juridisch) getoetst protocol verloopt. Hiermee hebben wij als enige aanbieder van methode-onafhankelijke toetsen straks een toekomstbestendige koppeling.

De koppeling is in principe beschikbaar in M5.7 en in M6. In M6 zal het o.a. mogelijk worden dat ouders inzage krijgen in de resultaten, te weten de niveau-aanduiding, de percentielscore en het referentieniveau van de gemaakte toetsen onder tabblad Toetsen. Dit zal in 2017 (volgens planning van Magister) gereed komen. Komend schooljaar zal de opslag die Magister voor de koppeling rekent 10% van de licentiekosten bedragen. Voor meer informatie kunt u zich richten tot uw applicatiebeheerder of tot uw contactpersoon bij Schoolmaster/Magister.

Met hartelijke groet, ook namens Schoolmaster, Hilde Hacquebord Directeur Diataal BV

'Probleemlezer' wordt 'vermijdende lezer'

11 mei 2017

Een tijdje geleden hebben we een oproep gedaan op onze website om tot een andere, meer positieve term te komen dan ‘probleemlezer’, of in ieder geval een term die je betekenisvol kunt duiden en zo richting geeft aan verbetering. De nieuwe term waarmee we de (zeer) zwakke lezer voortaan aanduiden is de ‘vermijdende lezer’. Uit het scoreprofiel van deze leerlingen kunnen we niet opmaken dat er specifieke zwakke of sterke punten zijn, het beeld is immers over-all zwak. Toch kunnen we deze leerlingen inzicht geven in hun leesprofiel en hen helpen hun leesvaardigheid te verbeteren. Niet door ze te laten oefenen met deelaspecten, maar door ze te laten ervaren dat teksten leesbaar en interessant kunnen zijn. Door te zorgen dat deze leerlingen weer gaan lezen!

Start Dia-LOVS volgend schooljaar

4 mei 2017

In het schooljaar 2017/2018 kunnen 60 scholen meedoen en kennismaken met een nieuwe visie op toetsen. Het Dia-LOVS draagt bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw school. 

Early bird aanbod Dia-eindtoets 2018

4 april 2017

Meedoen aan een betrouwbare en digitale eindtoets? Kies dan voor 1 oktober de Dia-eindtoets 2018 en breng uw leerlingen uit groep 7 of 8 direct naar een hoger niveau van begrijpend lezen met Dia-LOVS en Diaplus. U ontvangt geheel kosteloos:

Stel al je vragen over de Dia-eindtoets op onze regiobijeenkomsten

4 april 2017

Benieuwd naar de voordelen van de Dia-eindtoets of wilt u eens van gedachten wisselen over het nieuwe toetsen? Ga dan met ons in gesprek tijdens één van de regiobijeenkomsten op 3 mei in Drachten of op 24 mei in Amersfoort. Beide sessies beginnen om 14:00u. Wanneer u zich aanmeldt via info@diatoetsen.nl ontvangt u van ons aanvullende informatie.

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?