Basisonderwijs

Redzaamheidslezentoets

 

Dia heeft een nieuwe toets voor technisch lezen die genormeerd is volgens het concept redzaamheidslezen van Luc Koning. Bij de woordleestoets gaat het meer om nauwkeurigheid dan om snelheid.

Na de Redzaamheidslezentoets:
- krijg je inzicht in ontwikkelkansen;
- kun je oefenmateriaal formatief inzetten;

 

Komend schooljaar geeft Luc Koning de volgende drie webinars:

1. De meerwaarde en voordelen van redzaamheidslezen

Inleiding

  • Inleiding in het redzaamheidslezen over: racelezen, het redzaamheidsformat als reactie op het snel lezen, waarom snel kunnen lezen niet nodig is voor het begrijpend lezen.
  • De voordelen van een woordentoets vanuit de redzaamheidsgedachten: Vergelijking met de gewone DMT: andere opbouw, verschillende kaarten met verschillende woorden, andere toetsinstructie.
  • De relatie met het tekstlezen en de gratis toets om in enkele gevallen het tekstlezen te onderzoeken. De relatie met de bepaling van een een vermoeden van dyslexie.
Bekijk opname

 

2. Resultaten analyseren van de Redzaamheidslezentoets

Wat kun je met deze toets

  • Extra mogelijkheden: toetsminimalisatie: kaarten laten vervallen, hele toets laten vervallen.
  • De mogelijkheden van de toets: de diagnosemogelijkheden; foutentolerantie, blokbeheersing
  • Nadruk op decodeergemak i.v.m. begrijpend lezen.
Dinsdag 6 februari 2024 | 15:30 - 16:30

 

3. Redzaamheidslezentoets formatief inzetten

De toets voor in het onderwijs

  • Portfolio voor de kinderen.
  • Analyse per kind.
  • Groepsanalyse.
  • Differentiatie op basis van de toetsgegevens (aandacht voor de 4 typen hulpvragen).
Dinsdag 21 mei 2024 | 15:30 - 16:30

____________________________________________

Onderzoek

Komend schooljaar doen wij een na-normeringsonderzoek dat nodig is om erkend te worden door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Door als school mee te doen aan dit na-normeringsonderzoek, werk je mee aan de ontwikkeling van een Redzaamheidslezentoets die naadloos aansluit op de onderwijspraktijk én geschikt is voor kinderen met dyslexie.

Lees hier het Infoblad met meer informatie of meld je aan voor ons onderzoek.