Basisonderwijs

Pilot technisch lezen

In april starten we met een pilot technisch lezen met als doel om een technisch leestoets te ontwikkelen. 

Informatie pilot

  • De pilot zal plaatsvinden in de periode 12 april - 25 juni 2021. 
  • De pilotschool wijst zelf een toetsleider aan (ib-er, stagiair, onderwijsassistent etc).
  • De toetsleider neemt 1 op 1 bij leerlingen de leeskaarten af (inclusief voorbereiding en verwerking, kost dit zo'n 10 minuten per leerling).
  • De groepen 3 t/m 6 kunnen deelnemen aan de pilot.
  • Deelname is alleen mogelijk met tenminste 2 groepen uit verschillende leerjaren. 
  • Let op: De pilot gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen van scholen.

Achtergrond toets technisch lezen

Met de toets Technisch Lezen sluiten we aan bij de visie van redzaamheidslezen van Luc Koning (2020). Bij redzaamheidslezen ligt de focus op rustig en nauwkeurig lezen in plaats van gejaagd lezen, zoals bij de afname van de Drie Minuten Toets (DMT). Bij de Diatoets Technisch Lezen is de insteek ook om rustig en nauwkeurig te lezen waarna vastgesteld wordt hoever een leerling is qua beheersing en in hoeverre hij zich kan redden. Het eindcriterium is niet het maximale aantal woorden wat ze in het hoogst mogelijke tempo kunnen lezen, maar het aantal woorden wat je in een normaal tempo leest. 

De leeskaarten van Diataal worden in eigen beheer ontwikkeld. In tegenstelling tot de DMT zijn de leeskaarten van Diataal korter (langere lijsten werken racelezen in de hand). 

Aanmeldformulier

* Wil je meerdere scholen aanmelden? Vul dan per school een aanmeldformulier in. 
Jouw gegevens worden door ons gebruikt om de afname digitaal mogelijk te maken. Uiteraard gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met je gegevens.

Verwerkersovereenkomst
Graag willen wij je er op attenderen dat je wettelijk verplicht bent om de verwerkersovereenkomst van Diataal bv te ondertekenen. Deze verwerkersovereenkomst vind je in de Dia-groeiwijzer en kun je downloaden en uploaden zodra je jouw accountgegevens van ons hebt ontvangen.  

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?