Basisonderwijs

Leerlingrapport

De digitale omgeving van de Dia-eindtoets levert ook digitale rapportages op die u zelf kunt uitprinten en in een digitaal archief kunt bewaren. U krijgt toegang tot onze rapportagemodule met de gedetailleerde en samengevatte resultaten op leerling-, klas- en schoolniveau. De toetsuitslagen van de leerlingen staan in overzichtelijke leerlingrapporten.

Hieronder ziet u het leerlingrapport met de resultaten op de Dia-eindtoets van Dylano van Veen. Bovenaan het rapport staat welke toetsvariant is gemaakt, in dit geval de standaardvariant (S). In de bovenste rij staan de afkortingen van de schooltypen in het voortgezet onderwijs. De volgende vier rijen geven voor de onderdelen begrijpend lezen, rekenen, taalverzorging en woordenschat met een zwarte stip aan welk onderwijsniveau de leerling heeft behaald. In de witte kolommen staan de behaalde referentieniveaus per onderdeel en de percentielscores. De percentielscores geven aan hoe Dylano gescoord heeft ten opzichte van andere leerlingen uit het land die de Dia-eindtoets gemaakt hebben. De eindscore en het toetsadvies staan rechts.

 

Leerlingrapport Dylano van Veen.jpg

 

Hoe leest u dit leerlingrapport?

Dylano heeft de standaardversie van de Dia-eindtoets gemaakt.

Met begrijpend lezen en rekenen zit Dylano op VWO-niveau, met taalverzorging op GT-niveau en met woordenschat op HAVO-niveau. De score op de vier onderdelen samen vormt de basis voor het toetsadvies, in dit geval VWO. De eindscore 374 is tot stand gekomen door weging van de verschillende onderdelen. Rekenen telt het zwaarst (40%), gevolgd door begrijpend lezen (30%). Taalverzorging telt voor 20% en woordenschat voor 10% mee. Dat Dylano op deze laatste twee deeltoetsen lager dan VWO heeft gehaald is een aandachtspunt bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. 

De behaalde referentieniveaus staan in de eerste witte kolom. De wettelijk vastgestelde referentieniveaus geven voor taal (begrijpend lezen en taalverzorging) en rekenen aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op bepaalde momenten in het onderwijs. 1F is het basisniveau, 2F (taal) of 1S (rekenen) is het streefniveau. Dylano heeft voor de drie onderdelen waarvoor referentieniveaus zijn bepaald het streefniveau gehaald.  

De percentielscores staan in de tweede witte kolom. Met een percentielscore wordt de prestatie van de leerling vergeleken met die van leerlingen uit het hele land. Een percentiel van 55 wil zeggen dat 55% van de leerlingen op deze eindtoets even goed of lager scoorde. 45% van de leerlingen scoorde hoger. Dylano heeft hoge percentielscores voor begrijpend lezen (89) en rekenen (84). Dit betekent dat slechts 11% van de leerlingen die de Dia-eindtoets heeft gemaakt hoger heeft gescoord op begrijpend lezen. Slechts 16% heeft hoger gescoord op rekenen. Deze percentielscores bevestigen het VWO-advies.  

De eindscore staat in het gele blok. Deze score is het gewogen gemiddelde van de onderdelen: rekenen (40%), begrijpend lezen (30%), taalverzorging (20%) en woordenschat (10%). De score ligt tussen de 300 en 400. De eindscore staat ook met een zwarte stip weergegeven op de paarse balk in een lichter gekleurd balkje. Dat balkje geeft de spreiding van de scores op de vier deeltoetsen weer. Het balkje is smaller naarmate de scores voor de verschillende onderdelen van een leerling dichter bij elkaar liggen. Dat is bij Dylano het geval voor de zwaarwegende onderdelen begrijpend lezen en rekenen. Als er een groter verschil tussen de scores voor begrijpend lezen en rekenen was geweest, zou het balkje breder zijn geweest.

Het toetsadvies staat in het blauwe blok helemaal rechts. Dit advies betreft het type vervolgonderwijs waar de leerlingen op basis van de toetsresultaten het meest op zijn plek is. Het toetsadvies is gebaseerd op de eindscore.

De Dia-eindtoets is een momentopname. De toetsuitslag is een tweede gegeven naast het schooladvies. Als de toetsuitslag hoger uitvalt dan het eerder gegeven schooladvies, kan de school het schooladvies heroverwegen en de leerling naar een hoger schooltype verwijzen.

Het advies van de school is gebaseerd op het jarenlang volgen van de leerlingen. De reken- en taalontwikkeling van leerlingen kan in de bovenbouw ook met de Dia-volgtoetsen in beeld worden gebracht. Het kunnen van de leerling wordt zo in een doorlopende film gepresenteerd. 

 

De Dia-eindtoets op de iPad

Leerlingen van De Schatkamer in Zwolle maken de Dia-eindtoets op de iPad. In dit filmpje vertellen ze over hun ervaring. Door het maken van de toets op een tablet konden ze zich beter concentreren!

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?