Dia-eindtoets

De digitale Dia-eindtoets is één van de vijf eindtoetsen waaruit scholen kunnen kiezen. Diataal is, met de Dia-eindtoets, een door het Ministerie van OCW gecertificeerde eindtoets aanbieder. In de afgelopen jaren hebben al tienduizenden leerlingen kennisgemaakt met de Dia-eindtoets. De Dia-eindtoets 2023 kan afgenomen worden in de periode tussen 17 april - 12 mei 2023.

Waarom kiezen voor de Dia-eindtoets?

  • Digitaal én adaptief: leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau
  • Binnen één dagdeel af te nemen
  • Gemakkelijk en veilig in gebruik op elke computer, laptop of tablet
  • Digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages
  • Diverse aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

Toetsafname

Doordat er steeds één vraag op het scherm wordt weergegeven, houden de leerlingen overzicht en kunnen veel leerlingen zich beter concentreren. Ook begint ieder toetsonderdeel met een voorbeeldvraag. Zo weten leerlingen hoe de knoppen werken en hoe ze kunnen navigeren. Leerlingen kunnen vragen overslaan en terugbladeren naar de vragen die ze al hebben ingevuld. Zo kunnen ze tijdens de toets antwoorden opnieuw inzien en aanpassen.  

Speciale ondersteuning

De Dia-eindtoets biedt diverse aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften:

  • Mogelijkheid tot vergroten (op de computer: de leesteksten, op de tablet: het hele scherm).
  • Aan een leerling kan extra tijd geboden worden (binnen bepaalde grenzen).
  • De toets kan in delen worden gemaakt. Elk toetsonderdeel moet wel worden afgemaakt in één sessie.
  • Voor dyslectici is er een voorleesfunctie.

Toetsonderdelen Dia-eindtoets

De Dia-eindtoets meet de verplichte toetsonderdelen begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. De toets heeft een extra toetsonderdeel woordenschat. Onze motivatie om dit onderdeel op te nemen in de Dia-eindtoets, is dat het schooladvies dan nog beter voorspeld kan worden. Klik op de infosheet hiernaast voor een voorbeeldopgave per toetsonderdeel.

Digitale rapportage 

De digitale rapportage van de Dia-eindtoets bestaat uit drie onderdelen: overzichtelijke individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. Een aantal weken na de toetsafname heb je als leerkracht toegang tot de rapportage via de Dia-groeiwijzer. Meer weten over de rapportages? Klik hier.